Rare oorlog-sertifikaat uit Roodekopjes Print E-mail
News - Toeka se dae
Friday, 22 January 2021 13:34
Untitled Document

Een van ’n baie klein aantal ‘Ter Gedachtenis’-sertifikate uit die Anglo-Boere-oorlog in private besit toon die gees van verslaentheid en dreigende bitterheid wat onder mense geheers het ná die oorlog.

Johan Vosloo van Kleinfontein het vir Die Bronberger die ‘Ter Gedachtenis’-sertifikaat gebring wat aan Johannes Jurgens Potgieter van Roodekopjes uitgereik is. Dit is op 10 Desember 1903 op Rietfontein aan hom uitgereik deur “Uw Medebroeder”, Petrus Lavras Uijs, kommandant van ’n gedeelte van die Pretoriase Kommando, afdeling Bosveld, vir die oorlog van 1899 tot 1902.

Johan het die sertifikaat gebring na aanleiding van ’n berig in ons Desember-uitgawe wat genoem het dat die Boeremagte jare ná die oorlog steeds geen medaljes vir hulle diens ontvang het nie, terwyl die Britte met hordes medaljes gespog het.


Petrus Lafras Uys

Eers in 1920 is ’n Bond van Oudstryders onder beheer van Evert Dommise, gestig. Die reglemente vir die nuwe Anglo-Boere-oorlogmedalje, Dekoratie voor Trouwe Dienst en die Lint Voor Wonden het in Desember 1920 in die Staatskoerant verskyn.

Die Anglo-Boere-oorlogmedalje is uitgereik aan elke burger wat tot 31 Mei 1902 te velde was, nooit gevang is nie, nooit oorgegee het nie en nooit ’n joiner geword het nie. Die Dekoratie voor Trouwe Dienst is aan offisiere uitgereik en die Lint Voor Wonden vir elkeen wat gewond was.

Johannes Jurgens Potgieter van Roodekopjes se sertifikaat is ’n eervolle ontslag van alle krygspligte, wat tot aan die einde van die oorlog getrou vervul is.

Die skrif is in Hollands en sê dat “ons swaar stryd tot ’n einde gekom het. Ons moet die bitter kelk wat aan ons gegee is, tot aan die bodem drink. Daar is nou eindelik vrede; al is dit nie die vrede wat deur ons gekies is nie, laat ons berus in die weg waarin God ons begeef het.”


Die sertifikaat is uitgereik aan Johannes Jurgens Potgieter van Roodekopjes

Petrus Lavras Uijs sê hierin hartlik dankie aan Johannes Jurgens Potgieter vir sy heldemoed, gehoorsaamheid en getrouheid onder Petrus se bevel. “Laat ons nie nou verslap in die geloof nie, maar mekaar se hande vat vir die ander groot stryd wat voor ons lê vir die heil en welsyn van ons volk op geestelike en maatskaplike gebied.”

Petrus sê in die geskrif dat mense mekaar moet bystaan om die gevoel van bitterheid ter syde te stel.

Petrus Lafras Uys (toe nog Uijs gespel) is op 18 Februarie 1852 gebore. Hy was ’n lid van die Volksraad en een van die kommandante wat teen die einde van die oorlog deel was van die 60 Boere-afgevaardigdes by die vredesamesprekings by Vereeniging.

Petrus se vrou en ses kinders is in die oorlog na die Middelburgse Konsentrasiekamp gestuur waar sy jongste dogter, Martha, dood is.

 
Besoek die Suid-Afrikaanse Departement van Gesondheid se webwerf vir alle amptelike inligting en opdaterings rakende COVID-19 by www.SAcoronavirus.co.za

© 2021 Die/The Bronberger