Hewige beswaar oor ‘ondeurdagte’ deurpadplan Print E-mail
News - Aktueel
Saturday, 21 October 2017 18:21
Untitled Document

Hewige ongelukkigheid heers oor die manier waarop die omgewingsimpakberamingsverslag en openbare deelnameproses vir die PWV17-deurpad gedoen is. Soos die planne nou staan sal die pad glo onherroeplike skade aan die Bronberg se krities bedreigde ekosisteem doen.

Dié deurpad sal die N4-Oos snelweg met die Delmas-pad verbind en sal die gesig en aard van die Bronberg-gebied vir ewig verander.

Die bewaringsgroep, Vriende van die Faerie Glen Natuurreservaat, het amptelike hulle misnoeë uitgespreek in ’n kommentaarstuk op dié verslag. Die beswaarstuk van 60 bladsye is gerig aan die Gautengse Departement van Landbou en Landelike Ontwikkeling (GDLLO).

Die voorgestelde roete vir die PWV17 deurpad gaan die volgende paaie kruis: Garstfonteinweg óf op Grootfontein 394 JR, gedeelte een, of Tiegerpoort 371 JR, gedeeltes 2, 28, 245 en 235; Lynnwoodweg (Grahamweg) op Zwavelpoort 373 JR, gedeeltes 299 en RE/250; en die Boschkoppad op Zwavelpoort, gedeelte 43 en 34.

Die Vriende sê dat hulle die finale omgewingsimpakberamingsverslag vir die PWV17, opgestel deur Bokamoso Landskapsargitekte, verwerp. Dié verslag spreek volgens hulle nie die sake aan wat die Vriende in die konsep-bestekopnameverslag gelys het nie. Die Vriende sê dat hulle kommentaar op dié verslag geïgnoreer is en dat Bokamoso nie gehou het by die 30-dae van geleentheid om kommentaar te lewer nie, maar hulle verslag binne 11 dae by GDLLO ingedien het.

Bronberg
Vriende van die Faerie Glen Natuurreservaat het ’n mandaat van hulle lede gekry om die Bronberg-bergbosveldgebied teen onverantwoordelike en onvolhoubare ontwikkeling te beskerm. Hulle maak beswaar teen die PWV17 deurpad omdat dit presies deur die Bronberg se krities bedreigde ekosisteem sal loop.

Die Bronberg-bergbosveldgebied is as bedreig verklaar in terme van Afdeling 52(1)(a) van Afdeling 100 van die Nasionale Omgewingsbestuur: Biodiversiteitwet (Wet 10 van 2004). Dit word in die Staatskoerant nommer 34809 van 2011 gelys.

Die Bronberg-bergbosveld is ook kragtens die Tshwane Metroraad se streeksruimtelike ontwikkelingsraamwerk as ’n sensitiewe gebied verklaar. 

Dit is glo vroeër erken dat die enigste omgewingsvriendelike opsie van die roete ’n tonnel deur die Bronberg sal wees, al kos dit meer. Dié opsie word klaarblyklik nie meer oorweeg nie.


Die voorgestelde roete en alternatiewe opsies vir die PWV17 deurpad

Roete
Die Vriende is besorg daaroor dat die pad se roete noord van die Bronberg as “reeds vasgestel” beskou word. Hulle sê dat so ’n stelling ’n bespotting van die omgewingsimpakberaming maak omdat dit juis die doel van dié beraming is om te sien of die roete aangepas kan word om ’n hoë impak op die omgewing te verhoed.

Die verslag verwys nog na Kungwini Munisipaliteit, terwyl die gebied deesdae onder die Tshwane Metropolitaanse Munisipaliteit val. Dié gebied is nie meer onderhewig aan nuwe residensiële ontwikkeling, soos in die verslag genoem word, nie omdat Tshwane dit duidelik gemaak het dat die stadsgrens sal bly waar dit is.

Volgens die Vriende beteken dit dat die PWV17 dan nie meer nodig sal wees om verdere ontwikkeling in die gebied moontlik te maak nie. In die verslag word daar genoem dat ‘ontwikkelaars die gebied nie vir toekomstige ontwikkelings sal wil oorweeg as daar nie maklike beweeglikheid in die gebied is nie.’

Dié stelling is in skrille kontras met die Tshwane Bio-streekplan, die C-plan en die Bronbergse Strategiese Omgewingsberaming.

Afsny
Die voorgestelde roete van die deurpad sal die oostelike gedeelte van die Bronberg afsny van die westelike gedeelte, met ’n nadelige effek op die ekosisteem, wat plant- en dierspesies op die rooi- en oranje-datalys op die berg kan laat verdwyn.

Volgens die Vriende toon die verslag min kennis van die Bronberg se ikoniese spesie, Juliana se Goue Mol, wat waarskynlik die mees bedreigde klein soogdiertjie op die kontinent is en juis bedreig word weens die habitatfragmentasie wat deur residensiële ontwikkeling veroorsaak word. 

Hulle sê die verslag toon ook geen kennis van die studies wat deur dr Sarita Maree van die Universiteit van Pretoria oor dié molle in die Bronberg gedoen is nie. Goue molle is binne 500 meter van die voorgestelde PWV17 padserwituut gevind.

Volgens die Vriende word die grond-tipe noord van die Bronberg nie voldoende in die verslag beskryf nie. Dié sanderige grond vorm die beweegruimte vir die Juliana se Goue Mol. Volgens die verslag is daar geen sanderige grond tussen kilometers 16 en 17 van die PWV17 nie, terwyl die Vriende sê dat daar wel molle in sanderige grond gevind is.

Erfenis
Die Vriende verwerp ook die bevindings van die projek se Erfenishulpbronne-praktisyn omdat daar reeds in 2005 dertien kulturele en historiese terreine in dié deel gevind is. Belanghebbende partye het ook die ligging van ses grafte in dié gebied beskryf.

Die Vriende sê dat die verslag nie ’n kaart bevat wat berghellings steiler as 8,8% aandui nie. Die GDLLO rif-beleid skryf voor dat geen ontwikkeling teen hellings steiler as 8,8% mag plaasvind nie.

Volgens die Vriende beskryf die projek nie in fynere besonderhede wat Gautrans beplan op die eiendomme wat deur die pad geraak gaan word nie. Sake soos toegangspaaie, die kruis van serwitute en konstruksiekampe is nie as potensiële probleme aangespreek nie.

 
Besoek die Suid-Afrikaanse Departement van Gesondheid se webwerf vir alle amptelike inligting en opdaterings rakende COVID-19 by www.SAcoronavirus.co.za

© 2021 Die/The Bronberger