Wie is ons / About Us Print E-mail
Tuesday, 29 July 2014 09:23
Untitled Document
Eienaars, Uitgewers en Redaksie

Gerhard Kleijn 082 377 6807
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Angie Kleijn 012 734 0522
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Advertensie: Navrae en Bespreking
Bel ons nou vir jou wenner-advertensie in Die Bronberger. Ons staan jou by met raad, daad, fotografie en die opstel en uitleg van jou advertensie teen geen ekstra koste nie. Jy kry ’n gratis proef vir goed keuring voor plasing. ’n Advertensie in Die Bronberger bring nuwe voete na jou besigheid. Ons bereik die min ontginde koopkrag in die ooste van, en ten ooste van Pretoria met ’n publikasie wat die mense regtig wil lees. Vra gerus ons gereelde adverteerders of volg die lesers meelewing in ons briewe kolom. Bel ons by 012 734 0522 of 082 377 6807 of stuur ’n e-pos na This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Besoek www.bronberger.co.za.


Tania 072 089 0227
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Uitgegee deur: Die Bronberger, Posbus 92366, Mooikloof, 0059
Tel: 012 734 0522; Sell: 082 377 6807; Faks: 086 650 7860
E-pos: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Gedruk deur Seriti Printing Digital, Derdepoortstraat 318, Silverton

Advertensie & redaksionele navrae en -bydraes
Tel: 012 734 0522 Sell: 082 377 6807

Verspreiding / Distribution: Die Bronberger word teen die middel van elke maand versprei,
10 000 eksemplare word gratis versprei:
Toonbankverspreiding:Olympus, Zwavelpoort, Shere, Tygervallei, Hazeldean, Silver Lakes, Boschkop, Tierpoort, Rietfontein, Mooikloof, Bashewa, Grootfontein, Welbekend, Bapsfontein, Klipkop, Witpoort, Kleinzonderhoudt, Mooiplaats, Donkerhoek, Pienaarspoort, Kleinfontein, Vaalbank, Valtaki, Cullinan, Rayton, Bronkhorstspruit, Kaalfontein, Faerie Glen, Moreletapark, Waterkloofrif, Menlyn, Wapadrand, Lynnwoodrif, Willows, Equestria en Garsfontein.

Kopiereg
Kopiereg word op alle redaksionele materiaal in dié uitgawe gehou.
Terwyl alle voorsorg deur die uitgewer en redakteur geneem word, kan ons nie
verantwoordelik gehou word vir enige foute of uitlatings nie.

Bladuitleg

Jeanette Janse van Rensburg van Vintage Graphic Designs
083 258 2665
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
Besoek die Suid-Afrikaanse Departement van Gesondheid se webwerf vir alle amptelike inligting en opdaterings rakende COVID-19 by www.SAcoronavirus.co.za

© 2021 Die/The Bronberger