Gogga met ‘n byt Print
News - Rubrieke
Tuesday, 20 November 2018 16:45
Untitled Document

Lianie O’Neill is ‘n rekenmeester van Dante Deo Rekenmeesters in Rayton


Lianie O’Neill

Ek het ‘n vreeslike interessante gogga raakgeloop . . . Jy kry ‘n oproep van SARS wat sê jou opgawes is uitstaande en nie honderd jaar daarna nie, skakel die invorderingsmaatskappy wat deur SARS aangestel is om jou te ‘herinner’ aan die uitstaande duisende rande wat jy skuld.

Mense bel ons, want hier is groot fout. Met die konsultasies besef ek dat daar ‘n redelike wanopvatting by sommige belastingbetalers bestaan dat die IRP5 wat met die rekonsiliasie-proses deur werkgewers ingedien word, hulle belastingopgawe is.

Hier is hoe dit werk: Maandeliks word jou salaris bereken en volgens die gepubliseerde koerse word daar van jou bruto salaris PAYE verhaal. Dié gedeelte word deur die werkgewer aan SARS oorbetaal en jy kry die netto (wat oorbly nadat Jan Taks sy pond vleis geëis het) in jou bankrekening. 

Einde Augustus dien die werkgewer ‘n rekonsiliasie in (“bi-annual” EMP501) asook einde Februarie – die jaarlikse rekonsiliasie. Hiermee saam word daar vir jou as werknemer ‘n IRP5 uitgereik. Dit is beslis waar dat ‘n afskrif hiervan ook by SARS ingedien word saam met die EMP501.

Dié jaarlikse proses vind plaas en die sperdatum vir indiening is gewoonlik einde Mei van die betrokke jaar. Dit gee SARS genoeg tyd om gereed te maak vir die belastingseisoen wat gewoonlik op 1 Julie open. Nou is daar vir jou (op jou persoonlike ‘e-filing’ profiel) reeds ‘n IRP5 gelaai. 

Dit is egter jou eie verantwoordelikheid om jou opgawe te gaan voltooi (al die persoonlike inligting na te gaan, soos medies, annuïteit en rente ontvang) en dan die ‘submit’ knoppie te druk sodat daar vir jou ‘n ITA34 (aanslag) uitgereik kan word. 

Indien jy nie dié deel doen nie is jou opgawes wel uitstaande en sal daar ‘n ‘admin penalty’ gehef word.

Hoekom soek SARS ‘n IRP5? Hulle het hom dan. Heelwat opgawes is die afgelope belastingseisoen vir verifikasie gekies. Dan beteken dit dat al die dokumentasie wat gebruik is om die opgawe te voltooi, opgelaai moet word na SARS. Dit sluit die IRP5 in.

Baie belastingbetalers kan nie verstaan waarom die IRP5 ‘weer’ gelaai moet word nie. Die konsep is heel eenvoudig net dat dit ‘n onafhanklike verifikasie is om seker te maak dat die IRP5 in die rekonsiliasie-proses ooreenstem met die IRP5 wat na die werknemer aangestuur is.

My advies is dat belastingbetalers wat nog onseker is of hulle ingedien het of nie, eerder so gou as moontlik met SARS skakel en uitvind of daar uitstaande opgawes en/of geld is.