Print
News - Rubrieke
Monday, 29 May 2017 16:17
Untitled Document

Lianie O’Neill is ‘n rekenmeester van Dante Deo Rekenmeesters in Rayton


Lianie O’Neill

Almal SMS-taal mos deesdae. Dis seker net ek wat nie aldag verstaan wat gesê word nie. Wie sou kon raai dat btw “by the way” is en nie Belasting op Toegevoegde Waarde (of alom bekend as die Engelse ‘VAT’) nie.

Watter belasting is hierdie en waarom moet sommige mense ‘n BTW-opgawe indien en ander nie?
Die definisie lui: “BTW is ‘n indirekte belasting op die verbruik van goedere en dienste in die ekonomie.” Huh? 

Sake-ondernemings
Wanneer jy ‘n sake-onderneming bedryf en jou omset (nie wins nie) oorskry R1 miljoen in ‘n twaalf maande periode, dan beteken dit dat jy verplig is om vir BTW te registreer. ‘n Mens kan egter vrywillig registreer indien jou omset meer as R50 000 is. 

Omdat ‘n handelaar as’t ware net as ‘n ‘agent’ vir die Suid-Afrikaanse Inkomste Diens (SAID) optree, beteken dit dat die verkoopprys van goedere en/of dienste met 14% (wat die huidige koers is) vermeerder moet word. 

Die BTW wat betaal word op sekere uitgawes wat aangegaan word om daardie inkomste te genereer, word eers afgetrek alvorens die verskil dan aan die SAID oorbetaal word.

Nie alle uitgawes se BTW is aftrekbaar nie – veral nie uitgawes vir onthaal nie. Op sekere uitgawes, soos brandstof, word BTW teen nulkoers gehef, wat beteken dat daar geen BTW daarop geëis kan word nie.

Wat verder baie belangrik is, is die feit dat die inset BTW (op die uitgawes) net afgetrek kan word indien die aankoop gedoen is by ‘n ander BTW geregistreerde handelaar. Die fakture moet ook aan die vereistes voldoen soos uiteengesit in die BTW-wet.

Jan Publiek
Vir die verbruiker wat net sy daaglikse uitgawes betaal beteken dit dat BTW gehef word op sekere goedere en dienste en dat jy dit betaal elke keer wanneer jy by ‘n BTW-geregistreerde handelaar koop. 

Soos reeds genoem word daar op sommige goedere BTW teen nulkoers gehef, wat beteken dat 0% BTW gehef word. Dis onder andere bruin brood, melk, eiers en vars vrugte en groente. Wat maak die handelaar dan met hierdie ekstra 14% in sy sak? Dit word op die BTW201 vorm voltooi tesame met die toelaatbare BTW op uitgawes en die verskil word dan aan die SAID oorbetaal.

Indirek
Dit verduidelik hoekom BTW ‘n indirekte belasting op die verbruik van goedere en dienste is.
Die 14% word gehef in ‘n poging om ‘n ekstra geldjie na die regering se kis te laat vloei.  Daar is sprake dat die 0% op brandstof dalk ook na ‘n 14% verander sal word. Hier sal ons maar moet wag en sien . . .