Dit is ?n siek grappie Print
News - Kommentaar
Tuesday, 11 November 2008 04:46
Untitled Document

Toe die besluit ‘n paar maande gelede geneem is om Atterburyweg te verleng, ten einde die verkeer van ontwikkelings rondom The Hills te hanteer, was bykans almal wat betrokke is en geraak sou word tevrede. Die besluit het gevolg op ‘n lang en deeglike proses waarin verskeie opsies oorweeg is en die insette van alle geraakte partye en die omgewing vir eens volledig in ag geneem is. ‘n Lang en ‘n duur proses. Almal was dit eens dat ‘n verbindingspad noodsaaklik is en by verre die meeste betrokkenes het saamgestem dat die beste opsie die verlenging van Atterburyweg sou wees.

En die besluit is toe dienooreenkomstig deur die aangestelde omgewingskonsultante geneem en by die betrokke owerheid aanbeveel. Maar ons moes seker geweet het dat dit te goed is om waar te kan wees. Gauteng se Departement van Landbou, Bewaring en die Omgewing (GDACE) is immers betrokke. GDACE het hulle al in die onlangse verlede bewys as een van die vernuftigste gat-omswaaiers wat ooit by besluitnemingsprosesse betrokke was. Die ‘bewaringsdepartement’ het ironies genoeg ook ontwikkel in sekerlik die enkel grootste vyand van die omgewing en van bewaring insoverre dit die Bronbergomgewing en ook ander sensitiewe natuurlike gebiede aanbetref.

GDACE het sy omswaai truuk uitgevoer en besluit die opsie wat vir die meeste mense aanvaarbaar is en wat volgens hulle eie kenners die minste nadelige impak op die omgewing sal hê, gaan nie meer gevolg word nie. Hulle het besluit om eerder die Hills-gebied met die Zwavelpoort-teerpad te verbind. Hulle het dit besluit sonder om die mense wat geraak gaan word te raadpleeg of sonder om selfs van die mense deur wie se eiendom die pad gedwing gaan word, te laat weet. Hulle het dit as bewaringsdepartement besluit ondanks die feit dat konsultante bevind het dat die Atterbury-opsie minder skade aan die omgewing sal doen.

Dit word beraam dat sowat 2 800 ekstra voertuie daagliks van die, tot-nou-toe, rustige Zwavelpoortpad gebruik sal maak. Voertuie wat in die reeds oorlaaide Lynnwoodweg-verlenging uitgespoeg sal word. Daar blyk geen planne te wees om die pad op te gradeer nie en daar is kwalik plek om dit te wil doen. Die pad loop deur die poort, al langs die Zwavelpoortspruit af en verby ‘n bestaande bewarea en drie ryskole. En GDACE het die vermetelheid om te verklaar dat dit nie veel impak op die omgewing sal hê nie en dat die invloed wat dit wel moontlik sal hê, maklik aangespreek kan word. ‘n Bogstorie op sy heel beste.

Die enigste rede vir die besluit is dat die Zwavelpoortpad-opsie goedkoper is. Hulle het nie nodig om ‘n brug te bou oor die spruit nie en die afstand wat geteer moet word is korter. Geld. Basta met wat vir die inwoners meer aanvaarbaar is, meer prakties is en met watter opsie die minste skade aan die omgewing aangerig sal word.

Geld is die enigste beweegrede. ‘n Mens moet wonder hoekom geld geen rol speel nie as miljoene rand gemors word op eindelose omgewingsimpakstudies waaraan GDACE tot vervelens toe hulle agterente afvee. Dit is ‘n siek grap dat die woorde ‘omgewing’ en ‘bewaring’ in dié departement se naam voorkom.