Trots op ons toeka Print
News - Kommentaar
Monday, 27 July 2015 23:18
Untitled Document

Soos ons eerste koffietafelboek, ‘Toeka se Dae – Die Karakters’, gestalte begin aanneem, groei die afwagting en opwinding hier by die Bronnie kwaai.

Die Bronberger se ontstaan bykans 13 jaar gelede, het dit gou duidelik geword dat die mense van ons gebied die Bronnie in hulle midde verwelkom. Die tydskrif het gou baie gewild geword en ons was eerlikwaar aan die begin nie seker wat dit is wat ons reg doen nie.

Gou het dit duidelik geword dat die één gereelde artikel wat seker die meeste aanhang geniet en waarna elke maand uitgesien word, ‘Toeka se Dae’ is.

Met die daarstelling van ons webblad het die trefteller bevestig dat ons toekastories by verre die meeste aandag trek.

Met die verloop van die jare het versoeke met toenemende reëlmaat van ons lesers gekom dat ons ‘n ‘toekaboek’ moet uitgee. Nou, ná 13 jaar se ‘toekas’, het ons gehoor gegee.

Ons het gaan delf vir stories uit toeka se dae met die klem op die kleurvolle en interessante karakters van toet. Dié word saamgevat in ‘n koffietafelboek van 164 bladsye met 33 hoofstukke waarin gehalte en leesbaarheid voorop gestel word.

As alles na plan verloop behoort ‘Toeka se Dae – Die Karakters’ binne die volgende twee maande van die drukpers af te kom. Die hoop is dat dit ‘n boek sal wees waarop ons trots mag wees en wat byval by ons lesers sal vind.

Bestellings vir die eerste, beperkte drukoplaag (ons vertrou dat daar meer sal wees) word reeds geneem. Lees ‘Maak gereed vir Toeka se koffietafel-boek’ om seker te maak jy kry jou eksemplaar.