Langer leeslewe Print
News - Kommentaar
Thursday, 17 November 2011 07:33
Untitled Document

Die Bronberger se spesiale Kersuitgawes is in die verlede baie goed ontvang deur sy lesers en baie deeglik gelees. Een van die redes hiervoor is dat ons Kersuitgawe telkens reeds vroeg in Desember versprei word. Die Januarie-uitgawe, daarenteen, word eers teen die einde van die nuwe jaar se eerste maand uitgegee.

Dit bring mee dat ons Kersuitgawe ‘n langer ‘leeslewe’ as al die ander Bronnies van die jaar het.
Die meeste van ons lesers het in dié vakansietydperk ook baie meer ‘leestyd’ as gewoonlik. Die gevolg is dat Desember se Bronberger behoorlik en oor ‘n lang tydperk gelees word en dat jou advertensie of bydrae buitengewone blootstelling in ons Kersuitgawe sal geniet.

Omdat ons reeds in die huise van ons lesers gaan wees vóór die skole sluit, maak ons seker dat dienste en produkte wat in die vakansieseisoen in hulle omgewing beskikbaar is deeglik onder die oë kom. Dié spesiale uitgawe bied jou ook die geleentheid om Kers- en Nuwejaarswense aan klante in jou advertensie oor te dra. Onthou net asseblief – ons sluit op Dinsdag 29 November vir advertensiebespreking. Ons Kersuitgawe word reeds vanaf 7 Desember versprei.

Ons lesers kan ook deel in ons Kers- en vakansie-uitgawe deur hulle Kerswense aan geliefdes, vriende en kennisse gratis in ‘n briefie in die Bronnie oor te dra. Stuur jou brief per e-pos na This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .. Jy kan ook jou Kerswense faks na 086-650-7860 of bel ons by 012-734-0522 met die besonderhede en ons sal sorg dat jou wense op dié spesiale wyse oorgedra word.

Soos in vorige jare probeer ons om weer vanjaar, in die gees van die Kersseisoen, ‘n baie besondere uitgawe in Desember die lig te laat sien. Interessanthede en wetenswaardighede uit ons gebied en wyer, wat bepaald oor Kersfees gaan, sal opgedis word. Ons hoor graag van lesers met interessante Kersfeesstories wat dit met hulle kontreigenote wil deel.

Moenie die kans laat verbygaan om deel te wees van 2011 se baie besonderse laaste uitgawe nie.