Begraafplaas vir Mooiplaats beplan Print
News - Aktueel
Friday, 12 December 2014 13:51
Untitled Document

‘n Begraafplaas van 5,7 hektaar waar 166 700 mense te ruste gelê kan word, word tot inwoners se groot ontsteltenis, vir Mooiplaats beplan.

Die maatskappy, 500 E Toerusting (Edms) Bpk, beplan ‘n private begrafnisonderneming en begraafplaas op gedeelte 182, ‘n gedeelte van gedeelte vyf van die plaas Mooiplaats 367 JR.
Delron is as omgewingskonsultante aangestel om die omgewingsimpakstudies en openbare deelnameproses te behartig.

Die voorgestelde begraafplaas sal bestaan uit ‘n kapel, funksiesaal en amfiteater, twee plekke waar mense se as in houers gestoor kan word (2 500 m²), ‘n mausoleum (700 m²), grafte (45 000 m²), familie grafkelders (2 000 m²), ‘n plek waar as begrawe word (2 000 m²) en plek waar as gestrooi kan word (700 m²).

Plot 182, Mooiplaats is tussen Lynnwoodweg-verlenging (K34) en die N4-snelweg, suid-oos van Hans Strijdomrylaan (Solomon Mahlangu – K69), ongeveer 5 km van die aansluiting van Lynnwoodweg-verlenging en die Boschkoppad. Die 8,5 hektaar grootte plot se sonering is ‘onbepaald’.


Jaco Raubenheimer

Water
Juanita Jamneck van plot 180, Mooiplaats is een van vele inwoners wat amptelik teen die beplande begraafplaas beswaar gemaak het. Sy sê dat sy reeds 12 jaar daar woon en die gebied goed ken. Die meeste hoewes in dié gebied is afhanklik van grondwater. Die gepypte water wat aangelê is, is onvoldoende om water aan almal te voorsien en waterdrukprobleme word ondervind. Dié water is ook nie genoeg vir landbou, waarvoor dié plotte gesoneer is nie. Die boorgatwater wat deur inwoners gebruik word kom uit een hoof ondergrondse bron wat laer-liggend as plot 182 is. Sy sê die risiko dat die ondergrondse water besoedel sal word deur die ontbinding van lyke in die begraafplaas is te groot vir bure wat van grondwater afhanklik is vir hulle drinkwater.

Die nabygeleë Steekrietspruit, wat by die Pienaarsrivier aansluit, lê ook laer as plot 182 en vergroot die besoedelingsrisiko.

Juanita sê dat die ondergrondse water beperk is en spaarsamig deur inwoners gebruik word. Beoogde bouprosesse sal waterbeskikbaarheid negatief beïnvloed.

Verkeer
Inwoners sê dat begrafnisstoete erger verkeersprobleme op die Boschkoppad (D631), waar ernstige ongelukkige gereeld gebeur, sal veroorsaak. Hulle is ook bekommerd oor toenemende verkeersopeenhopings by die aansluiting van die Boschkoppad met Lynnwoodweg-verlenging.

Hoër geraasvlakke wat deur ‘n toename in verkeer en ook deur die voorgestelde funksiesaal veroorsaak gaan word, is vir die bure van plot 182 onaanvaarbaar. As eienaar van Liberty Stalle, sê Juanita dat dié geraasvlakke ‘n negatiewe uitwerking op haar perde sal hê.

Sy vra of daar ook ‘n krematorium gaan wees, aangesien daar plek gemaak word vir die begrawe en strooi van as. Inwoners voel dat die reuk van ‘n krematorium onaanvaarbaar in ‘n landelike gebied sal wees en vrees dat die as op hulle eiendomme en in diere se krippe met drinkwater sal beland.


Juanita Jamneck

Misdadigers
Die beswaarmakers is ook bekommerd dat, soos die begraafplaas in Garstfonteinweg-verlenging, dié een ook ‘n skuilplek vir misdadigers en blyplek vir plakkers sal word. Hulle sê dat die beoogde begraafplaas die eiendomswaarde van buurplotte ernstig sal beïnvloed. Ontwikkeling van ‘n sekuriteitslandgoed op gedeeltes 287 en 296, reg agter plot 182, is goedgekeur voor daar besef is dat dié mense langs ‘n begraafplaas gaan woon.

“Ek kan nie sien dat die projek enige positiewe bydrae tot ons omgewing en eiendomme gaan hê nie,” sê Jaco Raubenheimer van ‘n naburige kleinhoewe.

Inwoners het amptelik tot 26 November tyd gehad om as belanghebbende partye te registreer. Jaco het probeer om die datum aangeskuif te kry sodat meer mense deel van die openbare deelnameproses kon word. Hy sê dat Pieter de Lange van Delron nie ‘n probleem het indien mense steeds ná dié datum registreer nie.

Bel Jaco Raubenheimer by 082-907-3453. Kontak Pieter de Lange of Candy Mahlangu van Delron by tel: 012-991-5399, faks: 086-588-4242 of e-pos: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it of This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .