Só raak nuwe boorgat-regulasies jou Print
News - Aktueel
Monday, 25 June 2012 22:45
Untitled Document

Bronbergers se gebruik van boorgatwater kan dalk vanaf Julie drasties ingekort word.

Boere en hoewe-bewoners het tot 4 Junie kans gehad om beswaar te maak teen die regering se voorgestelde nuwe waterregulasies.

Die Departement van Waterwese het in die Staatskoerant 35223 van 4 April afgekondig dat die ou magtiging vir die pomp van water uit boorgate in Julie verval en dat die verbruik-regulasies verander gaan word. ‘n Voorgestelde algemene toestemmingsgebruik vir die onttrekking en stoor van water is gepubliseer.

Die voorstel is dat die maksimum volume water wat uit ‘n grondwaterbron op ‘n eiendom onttrek mag word, gelyk moet wees aan die oppervlakte van die eiendom maal die waarde aangedui op ‘n kleurkaart.

In sekere gebiede beteken dit dat ‘n hoewe-bewoner sonder registrasie by Waterwese net 7 500 liter per jaar mag gebruik, wat omskakel in 20 liter per hektaar per dag.

Wolf Snyckers van die Magalies-Bronberg Grondeienaarsvereniging (MBGV) het die department genader om te hoor waar Mooiplaats 367 Jr, Boschkop 369 en Klipfontein 498 JR (oos van Bronkhorstspruit) op die verbruikerskaart val.

Mooiplaats en Boschkop val in die opvangsgebied genaamd A23A in die WMA3: Krokodil (wes) en Marico Waterbestuursgebied (die A gebied). Klipfontein 498 val in die opvangsgebied B20H in die WMA4: Olifants Waterbestuursgebied.

Aanhegsel B by die regulasies dui aan dat alle boorgatwater gebruikers in gebiede A en B wat meer as nul kubieke meter water per hektaar per jaar gebruik, aansoek moet doen om ‘n waterlisensie.

 Aanhegsel A dui aan dat die gebruik van oppervlakwater in gebiede A en B beperk word tot minder as 2 000 kubieke meter water per jaar (‘n gemiddeld van 5.48 m³ per dag) teen minder as een liter per sekonde (3.6 m³/h).

Volgens Wolf kan hy nie sien hoe dié voorgestelde regulasies nie in ‘n administratiewe nagmerrie sal ontaard nie.