Forum vir ouer mense kry gestalte Print
News - Ons Mense
Tuesday, 25 August 2015 08:30
Untitled Document

Die Forum vir Ouer Persone is op 30 Julie gestig. Die stigtingsvergadering by Lux Mundi Gemeente in Garsfontein is deur meer as 60 individue en verteenwoordigers van organisasies bygewoon.

Van dié organisasies was Pretoria Bejaardesorg, Centurion Raad vir Bejaardes, verskeie CMR-kantore, Bejaardesorgfonds vir Afgetrede Polisiebeamptes, El-pidá Dienssentrum en verskeie ouetehuise en aftree-oorde en verteenwoordigers van gemeenskapsforums.

Die forum is in belang van ouer mense in die ooste van Pretoria gestig en funksioneer binne wet 13 van 2006, die wet op ouer mense.


Die stigtingsvergadering

Calvin Cornelson, projekkoördineerder van die Departement van Sosiale Ontwikkeling het ʼn oorsig gegee van die belangrikheid van so ‘n forum. Dit is baie duidelik gestel dat die forum geen bedreiging inhou vir enige organisasie nie. Trouens, dit kan organisasies versterk omdat dit ʼn kanaal is waardeur organisasies hulle aktiwiteite kan bekendstel.

Die visie van die forum is om die belange van ouer mense te bevorder om hulle so lank as moontlik onafhanklik deel van die samelewing te laat bly.

As steungroep sal die forum op alle vlakke van regering oor sake van belang vir ouer mense voorspraak doen. Die forum gaan ook ʼn databasis van diensverskaffers, dienste en aktiwiteite daarstel en programme aanbied.

Enige iemand wat ouer as 60 jaar is en enige organisasie wat dienste aan ouer mense lewer kan lid van die forum word.

Bel Ben Ferreira, sameroeper van die loodskomitee, by 082-901-4219 of stuur ‘n e-pos aan This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .