Vreemde tale Print E-mail
News - Rubrieke
Tuesday, 23 April 2019 14:57
Untitled Document

Lianie O’Neill is ‘n rekenmeester van Dante Deo Rekenmeesters in Rayton


Lianie O’Neill

Klink SARS-nuus vir jou soos ‘n gebrabbel? Hulle praat van 2018 en 2019 en 2020 finansiële jare. Daar word gepraat van EMP’s en ITR12’s. Vir die gewone mens is al dié inligting soms net plein Grieks!

Hoe werk ‘n finansiële jaar? Niemand is verkeerd om te sê ons is nou besig met 2020 nie. ‘n Finansiële jaar wat op 1 Maart 2019 begin en op 29 Februarie 2020 eindig is die 2020 finansiële jaar. Net so het ons op 28 Februarie 2019 ons 2019 finansiële jaar afgesluit. Dit beteken dat ons Julie gaan begin met die 2019 belastingindienings. In die geval van ander jaareindes as Februarie werk dit op presies dieselfde beginsel dat die einddatum die jaar bepaal.

Sperdatums: Partymaal raak ’n mens skoon paniekerig as jy oor die radio hoor van ‘n sperdatum en jy is nie heeltemal seker of dit op jou van toepassing is nie. Die belastingseisoen – tydperk vir indiening van ‘n opgawe – maak op 1 Julie oop. Dan is daar vir individue twee sperdatums.

Indien jy ‘n nie-voorlopige belastingpligtige is, is dit 31 Oktober 2019. Indien jy ‘n voorlopige belastingpligtige is, is dit 31 Januarie 2020. Die reël vir maatskappye is dat die belasting nie later as 12 maande ná jaareinde ingedien moet word nie. Dus sal ‘n Februarie 2019 opgawe se sperdatum 29 Februarie 2020 wees.

Vir BTW is die sperdatum ‘n maand ná die periode se einde. Veronderstel dat jy op ‘n ongelyke basis geregistreer is en die periode is vir Februarie en Maart 2019 dan sal jou sperdatum
30 April 2019 wees. Die EMP opgawes – werknemersbelasting – is teen die 7de van die daaropvolgende maand. Vir ‘n maand geëindig 30 April 2019 sal die sperdatum 7 Mei 2019 wees. As die sperdatum op ‘n naweek of openbare vakansiedag val, is die laaste besigheidsdag voor dit die sperdatum.

Afkortings
VAT201 is die BTW-opgawe wat ingedien word. EMP201 is die opgawe vir werknemersbelasting, SDL en Werkloosheidsversekeringsfonds.

ITR12 is die inkomstebelastingopgawe vir individue. ITR14 is die inkomstebelastingopgawe vir maatskappye.

IRP6 is die voorlopige belastingopgawe en ITA34 is ‘n belastingaanslag.

 

© 2020 Die/The Bronberger