Zwavelpoorters staan saam teen ondeurdagte ontwiikkeling Print E-mail
News - Aktueel
Monday, 18 May 2009 15:03
Untitled Document

Die grootste vergadering wat ooit in Zwavelpoort gehou is, het die stigting van die Zwavelpoort Huiseienaarsvereniging as ’n regs-entiteit tot gevolg gehad. Dié vereniging oorweeg dit om ‘uit noodweer’ ’n dispuut met die Kungwini munisipaliteit aan te gaan. Op Woensdag 6 Mei het 276 Zwavelpoorters die register by die noodvergadering by Presda Laerskool in Saintsweg, geteken. Die klagtes oor Kungwini wat dié Zwavelpoorters so op hol gehad het, gaan oor die gebrek aan dienslewering in ’n snelgroeiende Zwavelpoort-wes waar dorpstigting die orde van die dag word.

Dié dorpstigting word egter gedoen sonder munisipale riolering, stormwaterstelsel of vullisverwydering, met gebrekkige pypwater waar die meeste inwoners vir die grootste deel van die dag geen water het nie, onvoldoende kragtoevoer en paaie wat nie in stand gehou word nie.

Jaap Keller van die Nasionale Belastingbetalersunie het die Zwavelpoorters toegespreek. ’n Komitee is gekies vir die Huiseienaarsvereniging met Leo Middelberg as voorsitter, Werner Buttner as sekretaris en Lucia Nagel van Zwavelpoort-wes en Petro Anderson van Zwavelpoort-oos as sekretaresses. Die komitee se regspan bestaan uit Advokaat Daniel Mogagabe en prokureurs Johan Strauss en Liezl Buttner en finansies word behartig deur Dawie Roodt en Reg Barry. Spesialiste op die komitee is argitek Gwendie Pretorius, pad- en rioolspesialis Chris Kunneke, elektriese ingenieur Anton Harmse, elektriese konsultant en kontrakteur Danie van Hengel en Jan du Plessis in die portefeulje CAD ingenieurswese, meganies, struktureel en omgewing.

Die Zwavelpoort Inwonersvereniging (ZRA), wat meestal uit lede van Zwavelpoort-oos bestaan, bly ’n aparte entiteit alhoewel baie lede nou aan beide die ZRA en Zwavelpoort Huiseienaarsvereniging behoort. Die ZRA se fokus is meestal op sekuriteit en die opbou van gemeenskapsondersteuning, soos patrollies, veldbrandbeheer en kommunikasie oor gebeure in die gebied. Die Zwavelpoort Huiseienaarsvereniging se fokus is op munisipale dienslewering.


Inwoners kla oor die toestand van paaie in ’n snelgroeiende Zwavelpoort-wes. Dié foto van Achillesweg is voor die ingang na die voorgestelde dorpsontwikkeling, Zwavelpoortrif Uitbreiding 1, geneem.

Paaie
As opvolg ná die stigtingsvergadering van die huiseienaarsvereniging, is ’n padvergadering op Donderdag 7 Mei gehou met Henk Botha van Lebra Ontwikkelings, wat verantwoordelik is vir ontwikkelings soos Bergview, Blue Swallow, Blue Water Creek, Tygerberg, Verresig, Olympus Ridge en Sunset Ridge.

Inwoners weet dat Kungwini nie finansieel in staat is om die paaie op te gradeer om voorsiening te maak vir die toename in verkeer nie, maar was onder die indruk dat die ontwikkelaars in die gebied verantwoordelik is vir die teer van paaie rondom hul ontwikkelings.

Pilot Ramothwala van Kungwini Munisipaliteit het Lucia Nagel op 18 Maart skriftelik in kennis gestel dat ontwikkelaars verantwoordelik is vir die teer van toegangspaaie vanaf die ontwikkeling tot die naaste teerpad wat nog in ’n goeie toestand is.

Lebra se Henk het dit in die padvergadering egter duidelik gestel dat dit nie so is nie. Volgens die onderverdelingsvoorwaardes van landbougrond wat deur Kungwini uitgereik is aan Lebra as ontwikkelaars was daar onder geen omstandighede die voorwaarde gestel dat die ontwikkelaar sal omsien na die pad nie.

Henk sê dat dié dokumente ter insae beskikbaar is by Kungwini sowel as Lebra se kantore. As ontwikkelaar moes Lebra slegs omsien na paaie binne sy ontwikkelings. Henk is van mening dat hy gebrandmerk word met inligting wat nie juis is nie. Hy sê dat Lebra die waterpyplyn ongeveer ’n jaar gelede aan Kungwini oorhandig het en dat die verantwoordelikheid vir die swak waterdruk onder Kungwini Munisipaliteit val.


Meer as 200 mense het die vergadering bygewoon

Koste
Lebra is egter besig om die padprobleme rondom sy ontwikkelings aan te spreek. Henk sê dat hy ’n ingenieur gaan aanstel om die paaie te meet en ’n kostestaat daar te stel om ’n klas drie pad te bou vanaf die kerk in Saalstraat, af met Achillesweg tot by die Blue Water Creek ontwikkeling in Saintsweg.

Henk beplan dat Lebra, Kungwini Munisipaliteit en inwoners gesamentlike verantwoordelikheid neem vir dié pad. Die koste sal binne twee maande beskikbaar wees en sal dan aan die gemeenskap voorgehou word.

Lucia Nagel sê dat Pilot Ramothwala van Kungwini Munisipaliteit bevestig het dat daar voorsiening gemaak is vir “capital expenditure on the road” in Kungwini se begroting. Sy probeer vasstel watter bedrag van die nuwe begroting toegeken is vir paaie in Zwavelpoort-wes en hoe dit dan aangewend sal word.

Vir meer inligting oor die Zwavelpoort Huiseienaarsvereniging, bel Lucia Nagel by 082-673-6197, stuur ’n faks na 012-996-0866 of ’n e-pos na This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .


’n Klas drie pad word in die vooruitsig gestel vanaf die kerk in Saalstraat, af met Achillesweg tot by die Blue Water Creek ontwikkeling in Saintsweg, regs op die foto.

 

© 2020 Die/The Bronberger