Dorpstigting is dienslose Zwavelpoort-wes se voorland Print E-mail
News - Aktueel
Tuesday, 19 May 2009 00:47
Untitled Document

Inwoners van Zwavelpoort is warm onder die kraag oor die voorgestelde dorpsontwikkeling op plotte 77 en 78 wat as Zwavelpoortrif Uitbreiding 1 bekend sal staan.

Hulle maak kapsie teen dorpstigting in ’n gebied waar munisipale dienste bykans heeltemal afwesig is en spreek sekuriteitsvrese uit oor die gevolge van lae-koste behuising.

Die ontwikkelaars van dié projek, Ukwanda Projects, sê egter dat hulle glad nie besig is met lae-koste behuising nie. Ukwanda direkteur, John van der Linde, sê dat hulle aansoek gedoen het vir residensiële twee sonering met ’n medium tot hoë inkomstegroep as hul teikenmark. John sê dat dié grond te duur was en die omgewing te waardevol is vir lae-koste behuising. Die terrein is in ’n pragtige omgewing wat nie vermors gaan word deur ’n goedkoop belegging nie, sê hy.

Dorp
Zwavelpoortrif Uitbreiding 1 word beplan as ’n sekuriteitsdorp met toegangsbeheer. Die plan is om 93 vol-titel residensiële eiendomme tussen 650 m² en 1 400 m² en 53 deeltitel eenhede daar te stel.

Die res van die eiendom sal private oop spasie wees met interne paaie. Erwe een tot 93 word geklassifiseer as residensieel een sonering. Die strukture wat daar opgerig mag word is vir gebruik as wonings en, met spesiale toestemming van die plaaslike munisipaliteit, kan daar ook plekke van aanbidding, gemeenskapsale, instansies en plekke van instruksie en spesiale gebruike opgerig word.

Die hoogte van geboue word beperk tot twee verdiepings en die geboue sal 50% van die eiendom beslaan. Die boulyne dui ’n vyf meter straatgrens en twee meters vanaf ander grense aan.


Dit is hoe die ingang na die voorgestelde dorpstigting, Zwavelpoortrif Uitbreiding 1, nou lyk vanaf Achillesweg

Digtheid
Erwe 94 en 95 word geklassifiseer as residensieel twee sonering. Die erwe en die geboue wat daar opgerig gaan word se gebruike is presies dieselfde as dié van residensieel een en geboue mag ook nie hoër as twee verdiepings wees nie. Die digtheid sal nie meer as 25 eenhede per hektaar wees nie.

Erf 96 is opsy gesit as spesiale of private oop spasie wat vir passiewe ontspanningsdoeleindes en ingenieursdienste gebruik sal word.

Erf 97 sal gebruik word as ingang, toegangsbeheer en die voorsiening van munisipale dienste, insluitende nooddienste.


Die ontwikkeling word beplan op die oop stuk veld in die middel van die foto, wat grens aan die bloekombos

Dienste
Dit is juis oor die gebrek aan munisipale dienste wat Zwavelpoorters ontwikkeling in dié gebied teenstaan. Die gebrek aan infrastruktuur strek van elektrisiteitsvoorsiening,paaie, stormwater en riolering tot onvoldoende watervoorsiening.

Dié gebreke het ernstige gevolge vir bestaande inwoners, veral vir dié wat naby nuwe ontwikkelings wat van Lilliput dreinsisteme gebruik maak, bly. Ná elke reënbui veroorsaak die stormwater wat teen die Bronberg afloop dat dié dreine oorloop.Die dreine se inhoud stroom in die paaie af en beland in die gebied se waterstelsel en in bure se voortuine.

Inwoners is geleentheid gegee om dié kwellinge in die openbare deelnameproses aan te spreek. Zwavelpoortrif Uitbreiding 1 se stadsbeplanning is deur Teropo Stadsbeplanners gedoen.

Die omgewingsproses word gedoen deur Rock Environmental Consulting, wat die openbare deelnameproses hanteer. Vir meer inligting, kontak Pieter van der Merwe by 082- 412-7571 of stuur vir hom ’n e-pos na This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

 

© 2020 Die/The Bronberger