Kwalifiseer jou onderneming? Print E-mail
News - Rubrieke
Tuesday, 22 May 2018 10:01
Untitled Document

Lianie O’Neill is ‘n rekenmeester van Dante Deo Rekenmeesters in Rayton


Lianie O’Neill

So staan die manne lekker en braai en gesels finansiële sake (of enigiets wat ‘n geldjie kan spaar in vandag se tye). Nee, reken oom Piet, sy kleinsakekorporasie bring ‘n groot belastingbesparing mee. Almal se ore spits. Wat is ‘n kleinsakekorporasie?

Die begrip kleinsakekorporasie (KSK) is enkele jare gelede deur Artikel 12E van die Inkomstebelastingwet in die lewe geroep.

Kwalifiseer
Hoe kwalifiseer ‘n onderneming as ‘n KSK? Die eerste eienskap is dat dit ‘n beslote korporasie of maatskappy moet wees. Dus kwalifiseer eenmansake, vennootskappe en trusts nie as kleinsakekorporasies nie.

Die totale aandeelhouding vir die hele jaar van aanslag moet deur natuurlike persone gehou word (nie deur regspersone soos maatskappye, BK’s of trusts nie). Aandeelhouers of lede mag op geen stadium in die finansiële jaar ‘n aandeelhouer of lid in ‘n ander maatskappy of BK wees nie. Daar is wel aandele en belange wat hierby uitgesluit word, soos aandele in ‘n genoteerde maatskappy.

Die bruto inkomste mag nie R20 miljoen vir die jaar oorskry nie. Nie meer as 20% van die bruto inkomste en ander kapitaalwinste gesamentlik mag bestaan uit beleggingsinkomste en inkomste uit die lewering van persoonlike dienste nie.

Definisie
Die entiteit mag nie aan die definisie van ‘n persoonlike diensverskaffer voldoen nie. “Persoonlike diens” is enige diens in die veld van afslaery, aktuariële wetenskap, argitektuur, bestuurswese, eiendomsmakelary, finansiële dienste makelary, gesondheid, ingenieurswese, inligtingstegnologie, joernalistiek, konsultasie, navorsing, onderrig, opmeting, ouditering, regte, rekeningkunde, tekenkuns, sport, uitsaaiwese, veeartsenykunde, vertaling of waardering, wat persoonlik deur ‘n persoon wat enige belang in die entiteit hou uitgevoer word en waar die entiteit nie drie of meer voltydse werknemers in diens het nie.

Belasting
Watter belastingvoordele geniet ‘n KSK? Daar word op die volgende gebiede voordele geniet, naamlik: Gunstige belastingtariewe en versnelde aftrekkings vir kapitale uitgawes.

Belastingkoerse lyk soos volg:
Belasbare inkomste                Koers
0 – 78 150                               0%
78 151 – 365 000                     7% > 78 150
365 001 – 550 000                   20 080 + 21% > 365 000
550 001 en op                         58 930 + 28% > 550 000
Die slytasietoelaes tot jou beskikking is soos volg: Nuwe en ongebruikte masjinerie en installasies wat gebruik word in ‘n proses van vervaardiging kan ten volle in die jaar van aankoop afgeskryf word. Ander bates kan oor drie jaar volgens die 50/30/20 metode afgeskryf word.

Dink gerus oor jou onderneming en hoe dit kan kwalifiseer vir ‘n paar besparings wanneer die taksman sy pond vleis kom eis.

 
Besoek die Suid-Afrikaanse Departement van Gesondheid se webwerf vir alle amptelike inligting en opdaterings rakende COVID-19 by www.SAcoronavirus.co.za

© 2020 Die/The Bronberger