Wat is kapitaalwinsbelasting? PDF Print E-mail
News - Rubrieke
Friday, 26 January 2018 14:39
Untitled Document

Lianie O’Neill is ‘n rekenmeester van Dante Deo Rekenmeesters in Rayton


Lianie O’Neill

Kapitaalwinsbelasting is sedert 1 Oktober 2001 in werking. Dit is belangrik om te weet dat dit nie ‘n aparte belasting is waarvoor daar geregistreer moet word nie. 

Die grootste vrae is: Wanneer moet iets bereken word? Hoe moet dit bereken word?

Wanneer
Wanneer moet ek kapitaalwinsbelasting (KWB) betaal? Eenvoudig gestel is dit die belasting wat jy sal betaal op die wins wat jy maak uit die verkoop van ‘n bate. Skielik slaan die hele gesprek oor na Grieks en is geen woord meer verstaanbaar nie. Eintlik is daar net twee woorde wat uitgelig moet word – ‘bate’ en ‘wins’.

Bate
Die wetgewing omskryf ‘n bate vir kapitaalwinsbelasting baie wyd. Dit sal dus raadsaam wees om die effek van KWB by alle transaksies te oorweeg om die insluiting daarvan te bepaal. Daar is sekere bates wat spesifiek uitgesluit word, soos sekere persoonlike gebruiksbates: huishoudelike meubels en skilderye.

Wins
Die wins sal die opbrengs minus die basiskoste wees. Die basiskoste is die bedrag wat jy vir die bate betaal het, met ander woorde die aankoopprys plus enige ander uitgawes wat aangegaan is met die aankoop en verkoop van die bate. Indien die opbrengs minder is as die basiskoste sal ‘n kapitaalverlies ter sprake wees.

Berekening
Bepaal die opbrengs, basiskoste en uiteindelike kapitaalwins (elke bate word apart hanteer). Trek enige kapitaalverliese af wat vanaf die vorige jaar oorgedra is. Trek R40 000 af (uitsluiting vir individue – R300 000 in jaar van afsterwe). Bereken 40% (in die geval van individue).

Dit is dan die bedrag wat by die berekening van jou belastingaanspreeklikheid (belasbare inkomste) ingesluit moet word.

Woning
Wat van my primêre woning? Die eerste R2 miljoen van die kapitaalwins is nie onderhewig aan kapitaalwinsbelasting nie. Die wet bepaal ook duidelik dat ‘n persoon nie op enige stadium meer as een primêre woning mag besit nie.

As twee persone dieselfde eiendom as primêre woning gebruik en gesamentlik die eiendom besit, word die R2 miljoen tussen die twee verdeel. Dit beteken dus dat die uitsluiting van toepassing is per eiendom en nie per persoon nie.

 

© 2018 Die/The Bronberger