Is pakslae dan mishandeling? Print E-mail
News - Ons Mense
Thursday, 07 December 2017 07:59
Untitled Document

Kinders wat pakslae kry, kan hulle ouers wetlik verkla. ‘n Onlangse hofbeslissing het bekragtig dat ouers nie ‘n verweer het dat hulle die kinders redelikerwys dissiplineer nie.

“Daar is ‘n verskil tussen dissiplinering en mishandeling, maar verskillende interpretasies bestaan oor waar die skeidslyn is,” verduidelik Henda van der Merwe, direkteur van die Christelike Maatskaplike Raad (CMR) Gauteng-Oos.

“Mishandeling vind oor ‘n tydperk plaas en is nie eenmalig nie. So kan ‘n mens hoor hoe klein Poppie weer en weer mishandel is. In dié geval het dit beslis nie oor ‘n pak slae op sy tyd gegaan nie.”

“Maatskaplike werkers tree op in belang van kinders se veiligheid, en daar is altyd redelike oortuiging dat ‘n kind verwyder moet word, wanneer dit gedoen word,” sê Henda. Sy verduidelik dat kindermishandeling iets is wat deur gesinslede of lede van die gemeenskap, soms onderwysers, aan maatskaplike organisasies gerapporteer word.


Henda van der Merwe, direkteur van CMR Gauteng-Oos

Die wet vereis nou dat so ‘n persoon ‘n beëdigde verklaring na ‘n geregistreerde welsynsorganisasie kan neem of by die polisie moet gaan aflê.

“Dit is jammer dat die hofbeslissing wat nou gebruik word om ouertugtiging heeltemal onwettig te maak, eintlik oor mishandeling gaan. ‘n Pa wat sy seun skop kan kwalik vergelyk word met ‘n ouer wat ‘n kind liefdevol dissiplineer,” sê Henda.

“Dit is sekerlik so dat die wet probeer om kinders te beskerm. Maar daar is in verskeie geloofsoortuigings die begrip dat ouers hulle kinders fisies moet dissiplineer.”

Henda wys daarop dat mishandeling nie net fisiese geweld insluit nie maar ook emosionele of psigiese mishandeling.
 

 

© 2020 Die/The Bronberger