Bronbergers op agterpote oor groot mynplanne Print E-mail
News - Aktueel
Wednesday, 18 March 2009 13:05
Untitled Document

Elsabé Maré
Planne om vir minerale te prospekteer en bes moontlik later te myn, kan die gesig en aard van ’n baie groot oppervlakte van die Bronberg-gebied onherkenbaar verander.

Aansoeke van vier mynmaatskappye om te prospekteer vir bykans alle minerale wat in Suid-Afrika ontgin word, is by die Departement van Mineraal en Energiesake ingedien en word tans vir goedkeuring oorweeg. Die gebied wat geraak word strek van net suid van Rayton af en sluit onder meer die Cullinan-Rietfontein bewarea, Renosterfontein, Kleinfontein, Tweedracht en Kleinzonderhout in. Aangrensende gebiede soos Donkerhoek, Boschkop, Pienaarspoort en Klipkop sal uiteraard ook deur moontlike mynbedrywighede beïnvloed word.

Inwoners en bewaringsorganisasies van die omgewing is erg ontstig oor die moontlikheid van mynbedrywighede in hulle gebied en pogings word nou aangewend om ’n stokkie daarvoor te steek. Konsultante is aangestel en ’n vergadering is op 17 Maart gehou in ’n poging om al die beswaardes uit een mond te laat praat.


In di bewarea word die natuur eerste gestel

Volgens mineraal- en mynregtekenner, dr Martin Carstens, word aansoeke van al vier mynmaatskappye om in sekere gevalle tegelyk op dieselfde stukke grond te prospekteer, oorweeg. Dít druis in teen voorgeskrewe prosedures wat bepaal dat een aansoek eers afgehandel moet word voor die volgende een oorweeg kan word.

Die vier groepe is die internasionale mynreus, Rio Tinto, Vhashokane Minerals, Golden Diamond en African Compass Trading van Kimberley.

Betrokkenes by die Cullinan Bewarea is ernstig besorg oor die moontlikheid van myn- en ander ontwikkeling binne die bekroonde bewaringsgebied. Aansoeke word oorweeg om op minstens vyf plotte in Rietfontein, wat binne die bewaria val, te prospekteer. Planne vir ’n dorpsontwikkeling, wat ’n ouetehuis, winkelsentrums, ’n mediese sentrum en kantoorkomplekse insluit, is boonop op die tafel. Die grond waarop dié ontwikkeling beoog word, word ook deur die prospekteeraansoek geraak.


Die pragtige vallei gaan binnekort geraak word deur prospekteerwerk.

Die direksie van die Kleinfonteinnedersetting het ’n brief aan Rio Tinto gerig waarin ten sterkste beswaar gemaak word teen prospektering in die gebied. Verskeie ander belangegroepe en individue in die groter gebied het vergaderings belê en besware teen die bedrywighede ingedien. Dr Carstens het ’n beroep gedoen op alle betrokkenes om onder een sambreel saam te werk om die aansoeke teen te staan. Hy meen dat almal hulle moet aansluit by die Groter Oostelike Magaliesberge Bewaringsvereniging (Gemca). Hulle kan by die e-posadres, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , gekontak word of besoek www.gemca.co.za.


Die landelike atmosfeer op plot 20 word nou bedreig. Dorpsontwikkeling en mynbedrywighede word terselfdertyd hier oorweeg

Volgens dr Carstens moet grondeienaars en ander mense wat geraak word, as eerste stap ’n brief aan die Departement van Minerale en Energie rig om teen die beoogde prospektering beswaar aan te teken. Hy maan dat die brief verkieslik in Engels moet wees om die kanse op aandag te vergroot. Beswaarpunte wat dikwels gebruik word is besoedeling, skade aan die omgewing, nadelige invloed op die watertafel en die ontwrigting van landbou- en ander bedrywighede. Briewe moet gerig word aan: The Regional Manager, Mineral Regulations, Private Bag X5 Braamfontein, 2017.

Die Cullinan Bewarea word gereken as ’n groen belt en tree as buffersone op. Daarom vul die voorgenome ontwikkeling die inwoners met onrus. Die mense van die bewarea stel hulle dit ten doel om ’n omgewingsvriendelike omgewing vir sy inwoners te skep deur inheemse diere en plante te beskerm, indringerplante en probleemdiere te bestuur en te beheer, eko-toerisme en vryetydsbesteding te bevorder, navorsing te doen en besoeke aan plekke van kulturele en historiese belang te reël.


Oos van die R513 by die ou Lenamyn gaan daar dalk ?n ouetehuis gebou word, ongeveer 2,1 km van die Rayton-verkeerslig

Cullinan Bewarea tree aktief in die omgewing op, bestaan uit ongeveer 70 lede en reël drie keer ’n jaar besoeke aan die oorspronklike Van der Merwe-stasie om die spoorlyn, wat President Paul Kruger na die destydse Mosambiek moes neem, te sien. Dit gaan gepaard met ’n rit op ’n stoomtrein. Hulle reël ook besoeke aan Kleinfontein en Zonderwater se geskiedkundige begraafplase.

Die vereniging doen ook boom-, gras-, padda-, slang- en blomidentifikasie. In die lente is daar op ’n gebied van 100 by 10 meter 105 spesies veldblomme geïdentifiseer. Die Cullinan Bewarea het in 2008 die ‘Cheetah Award’ vir biodiversiteit van die Gauteng Bewaringsvereniging gewen vir hulle besondere bydrae tot bewaring van die omgewing.

 

© 2020 Die/The Bronberger