Wat kan ek terugeis? Print E-mail
News - Rubrieke
Monday, 24 October 2016 23:16
Untitled Document

Lianie O’Neill is ‘n rekenmeester van Dante Deo Rekenmeesters in Rayton


Lianie O’Neill

Die term ‘terugeis’ veroorsaak groot verwarring wanneer dit by belasting kom. Die groot vraag is eintlik: “Wat kan ek van my belasbare inkomste aftrek?” En net daar groei die belastingmonster sulke lang tande wat lyk asof dit jou kop enige oomblik gaan afbyt!

Onthou – klein happies . . . Gebruik die PASM beginsel: P = Pensioenfonds; A = Annuïteite; S = Skenkings; en M = Medies.

Daar is beperkings op die bedrae wat aftrekbaar is, maar onthou gerus die volgende: Pensioenfondsbydraes word gewoonlik op die IRP met kode 4001 aangedui. Wat annuïteite aanbetref – sertifikate word gewoonlik vanaf Mei na kliënte gestuur. Indien jy dit nie ontvang het nie, vra gerus jou makelaar of direk by die betrokke instansie, soos Sanlam of Liberty. Die belangrikste om te onthou oor skenkings (donasies aan liefdadigheidsorganisasies) is dat jy dit slegs kan aftrek as jy in besit is van ‘n Artikel 18A kwitansie.

Medies
‘Medies’ is ‘n outjie wat belastingbetalers jaar na jaar pootjie, so ek wil ’n bietjie meer in diepte na hom kyk. By mediese uitgawes kyk ons na ‘n belastingkrediet wat ingesluit word by die korting.

Bydraes tot ‘n goedgekeurde mediese fonds-skema word as ‘n krediet bereken teen ‘n bedrag per lid per maand.  Hier lê die belangrikste beginsel in die term ‘mediese fonds skema’. Let wel dat mediese versekering nie hier ingesluit word nie.

Die oorblywende gedeelte van die bydraes en ‘kwalifiserende mediese onkostes’ word bymekaar getel en dan met ‘n effe gekompliseerde (ja, die tande is hier effens skerp) berekening bepaal as addisionele uitgawes. Die belangrikste hier is die term ‘kwalifiserende’.  Moet asseblief nie elke pynpil en hoesstroop-strokie hou nie.

Hou slegs die volgende: Fooie aan geregistreerde dokters en mediese praktisyns wat fisioterapeute, homeopate, tandartse en oogkundiges insluit; verpleeginrigtings, hospitale, geregistreerde verpleegsters; en medikasie wat ingevolge ‘n voorskrif verkry is.

Reiskoste
Indien jy ‘n reistoelaag of vergoedende reistoelaag ontvang wat as kode 3701 of 3702 op jou IRP5 aangedui word, kan reiskoste daarteen afgetrek word. ‘n Ritboek (logboek) moet bygehou word.

So ‘n boek moet as ‘n minimum die volgende inligting bevat: Datum van rit; bestemming (waarvandaan en waarheen); rede vir die reis (soveel as moontlik inligting); besigheidskilometers gereis; en akkurate lesings van die opening- en sluiting-lesings van die odometer.

Sakemense moet ook nie vergeet nie dat advertensie-uitgawes van hulle ondernemings ook aftrekbaar is. – Red.

 

© 2020 Die/The Bronberger