Kommentaar oor pyplyn deur plotgebied ingewag Print E-mail
News - Aktueel
Friday, 20 March 2015 01:48
Untitled Document

Inwoners het tot 13 April kans om kommentaar te lewer oor die basiese beramingsverslag vir die voorgestelde N4 Industriële Park se afvoerrioolpyp.

Verlede maand het ons berig dat ‘n nuwe afvoerrioolpyp van 7,4 km lank deur gedeeltes van Mooiplaats, Zwartkoppies en Barendshoek gaan loop. Dié pyp is vir die N4 Industriële Park-ontwikkeling wat langs die Boschkop/Donkerhoek-afrit van die N4-snelweg beplan word.

Die park, wat 95,5 ha gaan beslaan, is beplan vir kommersiële-, kantoor-, voertuigdienssentrum-, monteersentrums-, huis-opgraderingsentrums- en verwante kleinhandel-geriewe. Die ontwikkeling gaan uit 196 ligte industriële erwe bestaan: 75 erwe in Barendshoek en 121 erwe in Mooiplaats.


Die pyp se roete naby waar die Mooiplaats grondpad by die ou Bronkhorstspruitpad (R104) aansluit
Foto: ILA


‘n Afdraai op die Mooiplaats grondpad waar die pyp verby gaan loop
Foto: ILA
.

Park
Die suidelike grens van dié ligte industriële park is die N4-Witbank-snelweg en die noordelike grens die Ou Bronkhorstspruitpad (R104). Dit gaan aan altwee kante van die Boschkop/Donkerhoek-afrit (K54) gebou word.

‘n Verkeersimpakstudie is deur Harm Schreurs gedoen vir die N4 Industriële Park se toegang tot die Ou Bronkhorstspruitpad, waar die hoofingang  gaan wees. Dit gaan omtrent 400 meter wes van die kruising met die K54 (Donkerhoek-afrit) wees.

‘n Nuwe brug gaan oor die K54 gebou word om die twee kante van die ontwikkeling met mekaar te verbind. Dié brug, ontwerp deur Pieter Louw volgens Gautrans standaarde, sal die hoofingang na die oostelike deel wees.

Daar sal noodtoegang aan altwee kante van die K54 wees, maar dié toegang se hekke sal gewoonlik gesluit bly. Die park gaan glo 24-uur toegangsbeheer hê.


Ou landerye in die projek-gebied oos van die Pienaarsrivier en noord van die N4-snelweg
Foto: Exigo

Erwe
Die erwe in die ontwikkeling gaan almal voltitel eienaarskap hê, waar eienaarskap na elke nuwe eienaar oorgedra kan word. Sewentig persent van elke erf mag toegebou wees en die res moet oop gelaat word. Die ontwikkeling gaan in fases gedoen word.

Die ontwikkelaar  is Mag Truck Spares en die konsulterende siviele ingenieurs is Hans Brink en Vennote. GVM Konsulterende Ingenieurs hanteer die grootmaat water en –rioolpyplyne. Die stadsbeplanner is Piet van Zyl, en Nico van Wyk van Buro Teck Konsulterende Ingenieurs hanteer die elektriese dienste. Die geologiese ondersoek is deur Soiltest Africa gedoen.


Die afvoerrioolpyp se roete is in groen aangedui soos dit tussen die N4-snelweg en die ou Bronkhorstspruitpad (R104) loop

Pyp
Die N4 Industriële Park se afvoerrioolpyp sal strek vanaf die hoofrioolnetwerk op gedeelte 160 van die plaas Barendshoek 630-JR tot by die bestaande Baviaanspoort rioolsuiweringsaanleg se rioollyn op gedeelte ses van die plaas Zwartkoppies 364-JR, suid-wes van die Pienaarsrivierbrug oor die Ou Bronkhorstspruitpad.

Inwoners het tot 27 Februarie kans gehad om as belanghebbende partye te registreer in ‘n openbare deelnameproses vir ‘n basiese omgewingsimpakstudie vir die afvoerrioolpyp, wat deur Interdesign Landskapargitekte (ILA) gekoördineer word.

Geregistreerde belanghebbende partye kan die konsep beramingsverslag nou onder oë kry deur ‘n ‘Dropbox’-skakel te volg. Die verslag is ook beskikbaar by die Sammy Marks-museum op die Ou Bronkhorstspruitpad in Donkerhoek, tel: 012-755-9542.

Die verslag bestaan onder andere uit terreinplanne, illustrasies en foto’s, roete-inligting, ‘n lys van geografiese koördinate en munisipale inligting. Spesialis-verslae dek plantegroei, vleiland evaluasies, diere, erfenis en paleontologiese beramings. Daar is ook ‘n verslag oor die dienste wat vir die N4 Industriële Park beplan word.

Kommentaar oor die afvoerrioolpyp se beramingsverslag kan gestuur word na ILA se Mazolo Dube: Posbus 74648, Lynnwoodrif, 0040; tel: 012-348-1922; faks: 012-348-7154 of This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
Alle kommentaar sal in die finale basiese beramingsverslag ingesluit word.

 

© 2020 Die/The Bronberger