Nuwe ontwikkeling langs Bafana beplan Print E-mail
News - Aktueel
Thursday, 22 May 2014 23:39
Untitled Document

‘n Nuwe behuisingsontwikkeling, River Bend Uitbreiding Een, word op die hoewe langs die ou Bafana Kafee beplan. Inwoners wat teen só ‘n ontwikkeling beswaar wil maak het tot 9 Junie om as belanghebbende partye te registreer.

Preline Investments cc het aansoek gedoen vir dorpstigting op gedeelte 432, ‘n gedeelte van gedeelte 204 van die plaas Zwavelpoort 373 JR. Die 13,6 hektaar plot is ongeveer 1,4 km oos van die Boschkop-pad se aansluiting by Lynnwoodweg-verlenging.

Die plot se oostelike grens vorm deel van die Zwavelpoortspruit, en dit grens aan die plot waarop die ou Bafana Kafee en kwekery is. Oorkant Lynnwoodweg, aan die suidekant van die pad, is die trouplek, Riverside Castle.


Die satelliet-foto wys waar die Zwavelpoort teerpad in Lynnwoodweg-verlenging by Bafana aansluit. Die voorgestelde ontwikkeling is oorkant Riverside Castle

Preline Investments het Interdesign Landscape Architects (ILA) aangestel as onafhanklike omgewingskonsultante wat die aansoek aan die Gautengse Departement van Landbou en Landelike Ontwikkeling gaan behartig.

Die Nasionale Omgewingsbestuurswet vereis dat ‘n omgewingsimpak-beraming deur ‘n basiese beramingsproses gedoen moet word voor enige ontwikkeling mag plaasvind.

Dié proses ondersoek die bio-fisiese en sosiale impakte van die ontwikkelingsaansoek en sluit ook ‘n openbare deelnameproses in waar belanghebbende partye die kans kry om hulle menings oor so ‘n ontwikkeling uit te spreek.

Om as ‘n belanghebbende party te registreer, kontak Thuledu Ntshingila van ILA by tel: 012-348-1922, faks: 012-348-7154 of e-pos: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

 

© 2020 Die/The Bronberger