Uitdagings wat vasbyt gaan verg Print E-mail
News - Rubrieke
Monday, 24 January 2011 06:50
Untitled Document

Daar is ’n paar uitdagings vir klein en medium sakeeienaars in 2011 wat dalk meer as die gewone vasbyt gaan verg.

Die nuwe Maatskappywet
Wet 71 van 2008 is al ’n paar keer uitgestel, maar is nou sterk in die Wetgewer se visier vir implementering in April. Vir ’n baie netjiese uiteensetting, besoek www.equifin.co.za/blog/?p=45.

Die kleinsake-eienaar moet veral kennis neem van die volgende:

  • BK’s gaan nie meer onder die nuwe wet bestaan nie. Registreer dus vinnig jou BK as jy nog wil. Neem kennis dat alle BK’s steeds omgeskakel sal moet word binne twee tot drie jaar vanaf die nuwe wet se intrede.
  • Vol oudits vir klein maatskappye sal nie meer verpligtend wees nie. Daar is ’n puntestelsel en omsetperk wat meeste klein ondernemings sal uitsluit. ’n Oorsig oudit sal heel moontlik wel nog nodig wees.
  • Direkteure sal persoonlik aanspreeklik wees vir al hul aksies binne maatskappye, sowel as onderling vir mede-direkteure se aksies. Bates wat in u eie naam gehou word kan dus weens aanspreeklikheid as direkteur, soos by insolvensie, in die slag bly. ’n Trust mag hier dalk die antwoord wees.

Voorgestelde wysigings aan die Arbeidswet
In Desember 2010 is etlike wysigings voorgestel deur die regering:

  • arbeidsmakelaars word onwettig;
  • strenger regulering vir personeelagentskappe; en
  • tydelike- en kontrakwerkers moet dieselfde regte as permanente werkers hê en mag dus toegang tot die CCMA geniet.

Hierdie voorstelle is nog nie wet nie, maar neem solank deeglik kennis van hierdie verwikkeling.

Kredietverlening
Die Suid-Afrikaanse Reserwebank het onlangs aangedui dat kredietgroei afgeneem het tot 4,63% op ’n jaargrondslag in November 2010 vergeleke met 5,11% in Oktober. Banke is steeds traag om krediet toe te staan en dit kan lol as die kleinsake-eienaar wil uitbrei.

Verder is daar 11 miljoen van die sowat 18 miljoen skuldgebruikers in Suid-Afrika wat een maand of langer agterstallig is met die afbetaling van skuld. Net sowat 1 miljoen is tans onder skuldberading. Daar is dus ’n verdere 10 miljoen wat nog kan aansoek doen om skuldberading.

Die verhouding van skuld tot besteebare inkomste in Suid-Afrika is rondom 78%. Hierdie skuldgebruikers is die kleinsake-eienaar se potensiële of huidige kliënt. Slegte skuld kan groot skade aanrig.

Kyk na 1 Stop Fin se advertensie vir meer inligting oor hulle reeks oggendpraatjies wat hierdie onderwerpe aanspreek. Hulle sou ’n nuwe reeks in Februarie aanpak, maar weens groeiende belangstelling word die huidige reeks herhaal.

Die besprekingsgroep is doelbewus klein, sodat almal genoeg tyd het om vrae te vra en antwoorde te kry.

 

 

© 2020 Die/The Bronberger